כל הפרויקטים
הלכות גאולה אחרונה
הפרויקט של
מכון תורת אמ"ת- הרב זרמתי
היו שותפים להוצאת ספר הלכות גאולה אחרונה! "קץ הוא הלכה", בכ"א פרקי הלכה,הספר מציג את כל תהליך הגאולה האחרונה והשיבה לארצנו עפ"י מסורת חז"ל
24%
6,051
מתוך 25,000
7
ימים נותרו
26
תומכים
הכל או כלום.הפרויקט ימומן רק אם יגיע ליעד הגיוס עד ל- 28/04/2019

 אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק בהוצאת ספר "ההלכות גאולה אחרונה" לאור!! היו שותפים ושאו ברכה!

ספר הלכות גאולה אחרונה

{240 עמודים - כריכה קשה}

 מאת הרב זכרי'ה זרמתי (*)

(אב בית הדין לממונות ,פרס מחקר "גאון" ופרס "עמינוח" לתורה ומדינה)


חז"ל הכריזו : "קץ הוא דבר הלכה", ובניגוד למקובל לחשוב אכן כל ענייני גאולת ישראל שייכים גם הם לעולם ההלכה, לעולם ההוראה הברורה והפסוקה.

נכון שרעיונות הגאולה הם נשגבים : סיום הגלות, שיבת ציון, קיבוץ גלויות, סימני הגאולה וישוב ארץ ישראל והם לכאורה דברים רוחניים גבוהים מאוד, אך דווקא דרכם של חז"ל הייתה גם בנושא חשוב זה, להציג את דבריהם באופן הלכתי, תמציתי וברור ממש כמו שולחן ערוך.

לא במקרה הרמב"ם למשל, כמו רבים מרבותינו ז"ל, חברו ,עוד בהיותם בגלות, "הלכות מלכים". והרמב"ן ספר הגאולה ועוד.. למרות שהנושאים נראים היו כרחוקים מאוד מתקופתם..

אך לא דומה הדור שלנו, דור שחזר וחיי במדינת היהודים ורואה מול עיניו ממש את מימושם של כל אותם הנבואות, ההבטחות והסימנים לגאולה אחרונה שהגאון מוילנא למשל ניבא, שהחתם סופר הבין ועודד את תלמידיו.. אזי הבנתנו היום מתחדדת.


על הספר..


ספר הלכות גאולה אחרונה מציג ב-21 פרקים את רוב ככל דברי חז"ל, ממסורת התלמוד, המדרש, הזוהר, הראשונים ועד אחרוני אחרונים חובבי ציון וגדולי חכמי הגאולה כמו הגר"א, החתם סופר, האו"ח הקדוש, הרב קוק, הרב י.ש טייכטל ועוד רבים רבים מרבותינו ז"ל, בצורה של הלכות פסוקות ומוסכמות. על מה?  על איך? ועל מתי ואיפה? כל זה יתחרש,  כל התהליך של גאולת ישראל, עד לבוא משיח צדיקנו ובנין הבית ממש! 

ועוד חידוש נוסף של הרב המחבר..לצטט את כל דברי רבותינו הספרדים, בהשקפתם את גאולת ישראל ולהפוך את דבריהם ואת דברי עמיתיהם ממזרח, הפעם באמת ל..שפת אחת!

אכן הקץ המגולה הוא עניין הלכתי !

אך ככל שנלמד ונעמיק יותר בהלכות ובהוכחות לגאולתנו, גאולת דורנו בארצנו, כך נבין יותר ונחיש את השלמת התהליך.

החיבור הינו פרי עבודת מחקר וכתיבת של שנים רבות, איסוף וניסוח כל מקורות חז"ל, והוא כעת נגיש ונהיר ובהיר לכל: ללומדים, למלמדים, לרבנים ולתלמידים, מכל קצוות הקשת, לכל מי שנושא "גאולת עם ישראל" והבנתו העכשווית חשוב לו!  וכן מי מעוניין לבסס ולסדר את ידיעותיו ואמונתו בגאולה השלמה, ולקבוע "בהלכות גאולה" ממש עתים לתורה.


הצפייה..

הצפייה היא, שבעזרתם ובעזרת התומכים בהוצאתו, החיבור הזה יהפוך להיות בסיס ללימוד קבוע המקדם את הגאולה והמחדיר את האמונה של כל אחד ואחד בכך שגאולתו מתחוללת בדיוק כפי שחז"ל הבטיחונו,  ובכך זכות גדולה לזרז ולהשלים את הפרויקט, גם בעזרת לימוד "הלכות גאולה אחרונה".

,ועד אחרוני גדולי חובבי ציון

יבורכו התומכים מפי עליון, בזכות ארץ ישראל ויושביה!

מכון תורת אמ"ת- ירושלים


על הרב המחבר ועל המכון..

הרב זכריה זרמתי הנו רב ומורה הוראה ואבה"ד לממונות וראש מכון תורת אמ"ת, הרב הוציא לאור ספרים רבים בתחום ההלכה ומחשבת ישראל, תורה ומדינה. בזכותם זכה לפרסים רבים והוקרה הן בעולם התורני והן בעולם האקדמי, בארץ ובתפוצות, "הלכות גאולה אחרונה" הוא ספרו החדש !

מכון תורת אמ"ת הוקם לפני קרוב ל25 שנה ובעזרת צוות מתנדבים, לומדים וחוקרים מפרסם ומוציא לאור ספרים ומחקרים בתחום הפסיקה והמסורת הספרדית וכן בנושא צבא ומדינה, שיבת ציון וציונית דתית עליהם זכה בפרסים תורניים  

הלכות גאולה אחרונה- הרב זכריה זרמתי
הלכות גאולה אחרונה- הרב זכריה זרמתי- מכון תורת אמ"ת
הלכות גאולה אחרונה- הרב זכריה זרמתי
הלכות גאולה אחרונה- הרב זכריה זרמתי- מכון תורת אמ"תטעימות מהספר ..

תומכים יקרים! היו שותפים של ממש בהוצאת הספר המהפכני "הלכות גאולה אחרונה", בבחירת אחת מאופציות התמיכה והתשורות (בצד השמאלי של הפרויקט..) 

רק בזכות תמיכתם זו , נגיע לגיוס מוצלח של 100% אשר יאפשר הוצאת הספר לאור והפצתו! 

 


רק רצינו לעדכן אתכם
שבשביל חוויה באמת מושלמת, עדיף לגלוש דרך דפדפן כרום, בואו לראות בעצמכם.