הבו אור
הפרויקט של
חגי אירם
הספר פורס בירור נעים על היחס ללימודי פנימיות וסתרי תורה במשנת הרב קוק. קחו חלק והצטרפו. תודה לכם!
103%
23,671
מתוך 23,000
0
נותרו
126
תומכים
הכל או כלום.הפרויקט ימומן רק אם יגיע ליעד הגיוס עד ל- 19/09/2017

מהי נשמת התורה? מהן סגולותיה? מי ראוי ללומדה? מדוע יש שנמנעים מכך? מהן חזונותיו ומגמותיו של מרן הרב עת הקים את הישיבה המרכזית העולמית שבירושלים? 

שמי חגי אירם, אברך בישיבה וסטודנט לתואר ראשון. אני מודה לכם על הקדשת הזמן ומזמין אתכם לקחת חלק בפריצת דרך אמיתית בתמיכתכם היקרה בהוצאתו לאור של הספר! 

בע"ה הספר יראה אור דרך ההוצאה המנוסה והמיוחדת של חברת "דברי שיר"

תמונה קשורה

ובשיתוף נפלא ומבורך עם צוות הרבנים שב"בית הרב" שבירושלים:

logo


אקדים ואכתוב, שהספר נערך, יוצא לאור ומשווק ללא כל מטרות רווח מטעמי, אלא רק לשם שמיים בע"ה. מסתבר שתמיכתכם בהוצאה לאור תחשב כמעשר כספים לצורכי מצווה והרבים. תבורכו מן שמיא!

מה הביא אותי לכתוב?

נדמה שאחד התחומים העיקריים, אודותיו דיבר וכתב הרב קוק, מעט הוזנח במשך השנים, הן בחקירתו והן, ממילא, ביישומו. 

הספר "הבו אור- פנימיות התורה ולימודה במשנת מרן הראי"ה" עוסק בבירור משנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ביחס ללימודי תורת הנסתר והקבלה. 

בשנים האחרונות הרגשתי שרב המכוסה על הגלוי כשמדברים על לימודי סתרי תורה על פי כתביו של מרן הראי"ה קוק. לעיתים אף נדמה, שגם מי שכבר שהחליט להתעסק בנושא זה נרתע מלכתוב סיכומים ומסקנות מוחלטות, כאילו צעד בעדינות על קליפות ביצים. לכן, החלטתי לחקור את הנושא לעומק, בנסיון להגיע למשנה בהירה וסדורה המנסה להציג באופן ברור וכנה את דעת מרן הרב קוק בנושא. פרי החלטה זו הוא הספר "הבו אור".

ההתעסקות בפנימיות התורה, ובעיקר ביחס למשנת מרן הרב קוק זצ"ל בנושא, הייתה תמיד תוספת חשובה ברקע המחלוקות היסודיות הקיימות בתוך הציבור הדתי לאומי, ובייחוד בישיבותיו. אני צופה שחיבור מקיף ועמוק זה יציף את הדברים ביתר שאת ויעורר שיח פורה וכנה בנושאים שעד כה הסתכמו בסיסמאות וכרעי תרנגולת המתיימרים להעמיד, ללא הצלחה, יסודות אמונה ודעה במחשבת ישראל.

ואכן, חוקרים רבים, הצטרפו לתלמידי חכמים שנחשפו לחיבור, והתרשמו ממנו מאד. הם ראו בספר פריצת דרך משמעותית ודחקו בי להוציאו לאור, לטובת הרבים.

על הספר:

בחיבור תמצאו מקורות כמעט מכל כתביו של מרן הרב; פנקסים, קבצים, אגרות, שיחות ואף עדויות ומעשים מעניינים מתוך מביוגרפיית מרן הרב, אור האורות. במהלך הלימוד והמחקר גם נפגשתי והתייעצתי רבות עם תלמידי חכמים וחוקרים המתמחים במשנת הרב קוק זצ"ל. בזכות כל אלה, ציירתי וסירטטתי תמונה מלאה המשקפת את יחס מרן הראי"ה לפנימיות התורה ולימודה. בתוך כך, אף זכיתי "להקים לתחיה" כתב יד של מרן הראי"ה שנחשף כאן לראשונה בצורה נאותה.

החיבור, על אופיו הייחודי, נכתב בלשון מקצועית ומדויקת ובד בבד גם קולחת וזורמת. כל זאת, כאמור, כשגם תחומי המחקר, הכללי וההיסטורי, לא טומנים ידם בצלחת ונותנים גם את חלקם הנכבד בספר.

          

הספר נמצא כעת לפני שלבי העריכה הסופיים והדפוס. אך רק בתמיכתכם נצליח להשלים המלאכה!

לסיום, חשוב לי לשתף אתכם, חברים יקרים, שבימים אלו ביתי הקטנה, הודיה, חוגגת שנתיים לנס הגדול שעשה לה ה' יתברך. הודיה, אז הייתה תינוקת בת שנה, נחנקה במהלך ארוחת הבוקר ורק בדרכי ניסים ממש, ביניהם גם לקח חלק צוות החילוץ הצה"לי 669, יצאה ממוות לחיים. ב"תשורות" אני מצרף אליכם יומן אישי, של אבא אוהב, שנכתב ליד מיטתה במחלקת טיפול נמרץ שבבית החולים - עד לשחרור. ליומן ההודיה קראנו: "הפכת מספדי למחול לי".

הצטרפו אלינו, בחרו תשורה, וקחו חלק בהצלחה!   

              

לבקשתכם, מצורפות טעימות עדינות מתוך החיבור הרחב: