כל הפרויקטים
JSpeak: Hebrew-as-Culture
הפרויקט של
Jeremy Benstein
Roots and Routes- a book & web project with a novel approach to Hebrew words as key to Jewish culture, peoplehood & identity
103%
143,995
מתוך 140,000
0
נותרו
120
תומכים
הכל או כלום.הפרויקט ימומן רק אם יגיע ליעד הגיוס עד ל- 24/10/2014

Hebrew Roots, Jewish Routes –
שורשים עבריים, כנפיים יהודיות

A Radically New Way to Look at Hebrew
דרך חדשנית לגשת לשפה העברית

אני מזמין אותך לתמוך בכתיבת ספר, ובפיתוח חומרים אינטרנטיים, שישנו את היחס של יהודים לעברית: שפתנו השבטית בעלת השפעה גלובלית, לשון הקודש ושפת החול, מקדמת דנא אך מתקדמת, מדהימה אך לגמרי לא מובנת לרוב רובם של יהודי התפוצות.

השפה היא מפתח לזהות ולתרבות, והשפה העברית הינה המפתח לזהות יהודית ולתרבות יהודית.

יחד עם זאת, הקושי הכרוך בללמוד שפה מונע מרוב עם ישראל בתפוצות גישה לאוצר הבלום של השפה העברית, על כל רבדיה ותכניה. מיזם חדשני זה מיועד בעיקר לאלה שאינם דוברי השפה להעריך את העברית כשפת העם היהודי, וליהנות מידע שימושי בשורשים ומלים בעברית, ללא ידיעה שוטפת או שליטה מליאה ברזי הדקדוק.

פרוייקט זה זכה זה עתה במענק של 20,000$ מקרן פוזן – אך סכום זה מותנה בגיוס המחצית השנייה – קרי עוד 20,000$ (70,000 ש"ח).
כלומר – אני באמצע הדרך, ואתם יכולים לעזור לזה לקרות!

התמיכה שלכם תאפשר לי לסיים את השלב הראשון – מחקר וכתיבת הספר – ולהתחיל בשני, החלק האינטרנטי של הפרוייקט.

הליבה של מיזם זה היא ספר מוקרי, ותכנים אינטרנטיים וברשתות החברתיות, עם פרקים ומרכיבים כלהלן:

  • *"שורשולוגיה" מאות חיבורים קצרים על שורשים יצרניים, בפרקים נושאיים כגון: כסף, זמן, חגים, פוליטיקה, זהות, אהבה, לשון, וכו';

  • *"מכל קצוות תבל" - מלים מעברית שהמשיכו את הקריירה שלהן ביידיש, בלדינו ובשפות יהודיות אחרות, כמושגי יסוד של תרבות יהודית גלובלית;

  • *"עברית באומות העולם" – מילות עברית בשפות אחרות. כולנו מכירים messiah (משיח), amen (אמן), jubilee (יובל), ו-halleluyah (הללויה), אך יש אחרים – כגון armageddon (מהר מגידו), ואפילו cider – כן סיידר, במקור מ"שכר" (דרך היוונית...);

  • *"לחיי תחיית השפה" – תחייתה וחילונה של לשון הקודש משקפים את המודרניזציה וגם את הרב-תרבותיות של עם ישראל. הסיפור המרתק של שפה בתרדמת שהתעוררה לחיים עדכניים ותוססים, יודגם באינספור המצאות לשוניות וטביעות חדשות, מסלנג צבאי מהתנ"ך, דרך מונחים בספורט מהתלמוד, ועד עגה פוליטית מהקבלה, ועוד;

  • * RTL – או ממזרח למערב... – פני השפה הכתובה, האלף-בית: גמטריה, סמליות מדרשית וקבלית, פונטים, והדפוס והעיצוב הגרפי העברי בעידן הדיגיטלי.

  • *אתר אינטרנטי ייעודי עם ממשק גרפי עשיר ומסד נתונים לשוני אינטראקטיבי;

  • *שימוש ברשתות חברתיות כולל פוסטים/ציוצים כגון "מילה עברית / ערך יהודי", "מילה מטורפת והחידוש החודשי", שורשי פרשת השבוע", וגם פלטפורמה למיקור-המוני של רעיונות וחומרים;

השפה העברית, שפה קטנה ושבטית עם נגיעה גלובלית ענקית, היא אוצר תרבותי ייחודי שלנו. תחייתה כשפת דיבור יומיומי היא אחת ההצלחות ללא עוררים של התחדשות יהודית וישראלית במאות העשרים והעשרים ואחת. היא גם מגניבה לאללה.

לפרוייקט הזה הפוטנציאל לשנות את יחסי יהודים מכל העולם לעברית, מיחס של זרות וניכור ליחס של גאווה, הערכה, וחיבור אישי. הוא מציע ליצור זיקה בין יהודים לבין השורשים העתיקים והמסלולים החדשים (roots and routes) של זהותם הייחודית, ובכך לעגן ולהמריץ את המסעות היהודיים המגוונים שאליהם יצאנו זה מכבר, ואלה שרק החלו...

תיאור פרוייקט מפורט יותר יישלח לכל מבקש.

היזכרו: קרן פוזן העניקה 20,000$ בתנאי שסכום דומה יגוייס – כך שלכל שקל שלך יש מצ'ינג!

תמיכתך תאפשר לפרוייקט הזה – הספר, והחומרים הנגישים דרך האינטרנט –לקרום עור וגידים.

חן חן!

רק רצינו לעדכן אתכם
שבשביל חוויה באמת מושלמת, עדיף לגלוש דרך דפדפן כרום, בואו לראות בעצמכם.