"המטרה שלי היא להמחיש את הטוב והיופי שבנו באמצעות הלבוש,

שעושה שימוש חוזר בבדים ישנים ומשמר תרבויות עתיקות בתוך המציאות של היום"

אום בן אברהם, מעצב בגדים / Urban Sultan